Wingafield Svets & Stålkontroll AB

Sakkunniga i stål, betong och ytbehandling, proffs på stombesiktning

Oscar Properties. Norra Tornen - Helix.

Uppdrag: Svetsinspektör (IWI), (spindeln i nätet för all provning). Svetsansvar (IWS), ta fram svetsplaner & wpser samt ha yttersta ansvaret för all svetsning. Visuell kontroll, penetrantprovning samt magnetpulverprovning.

SEB:s nya huvudkontor pyramiden. Arenastaden Solna.

Uppdrag: Kontroll av svets & skruvförband, delsvetsansvar & arbetsledning

Biomedicum. Karolinska Institutet Solna

Uppdrag: Kontroll av svets & skruvförband, skittjockleksmätning (på färg), samt arbetsledning

Urval av nöjda kunder